Vaggeryds Kommuns informationsansvar för ungdomar 16-20 år

Vi som arbetar med kommunens informationsansvar i Vaggeryds Kommun är skolkurator och studie- och yrkesvägledare på Fenix Kunskapscentrum. Vi vänder oss till dig mellan 16-20 år och som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning. Vi erbjuder dig vägledning och stöd för att komma vidare i din situation.

Om du själv eller någon i din närhet vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa eller maila.

Skollagen kap 29 kap §9

En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket.

Studie- och yrkesvägledare

Eva Spångerg, 0393-67 87 10

eva.spangberg@vaggeryd.se

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.