Vux VO

Vård- och omsorg

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du kunna söka tjänst direkt efter avslutad utbildning?

Vård- och omsorgskurser – ger dig behörighet att söka tjänst som undersköterska, skötare eller personlig assistent. Utbildningen genomförs under tre terminer. Du kan välja mellan att starta hösttermin eller vårtermin.

Under utbildningen läser du grundläggande kunskaper om vård och omsorg, personligt omhändertagande och bemötande av människor i olika situationer.

Utbildningen innehåller kurserna:

Vård och omsorg 1  200 p
Vård och omsorg 2 150 p
Medicin 1  150 p
Hälsopedagogik 100 p
Äldres hälsa och livskvalité 200 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1  100 p
Psykologi 1  50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 p

Sammanlagda poäng i grundkurserna är 1 250 poäng. För behörighet krävs 1 550 poäng inklusive Svenska 1 (alt tidigare Svenska A)

Fördjupningskurser läser du utifrån vald riktning och intresse, väljer 300 poäng.
Akutsjukvård 200 p
Vårdpedagogik och handledning 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p
Lindrande vård 100 p
Hemsjukvård 100 p
Psykiatri 2 200 p

När det gäller vuxenstuderande gör du cirka 12 veckors heltidspraktik på olika platser under utbildningen.

Du som har arbetat inom vård och omsorg har möjlighet att förkorta viss praktik i form av validering. Vill du förbereda Dig för högskolestudier såsom sjuksköterska, socionom eller liknande är Vård- och omsorgskurser en mycket bra grund att stå på!

Vid uppstart diskuteras individuellt igenom hur just Din utbildning kan komma att se ut!


Kontaktperson för vuxenutbildning inom vård och omsorg är Bodil Westergaard:

bodil.westergaard@vaggeryd.se

Telefon 0393-67 87 64Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.