Introduktionsprogrammen


/// KATEGORI: GYMNASIEFÖRBEREDANDE

För dig som saknar behörighet till gymnasieskolan

Alla elever blir inte behöriga till gymnasieskolan. Men på Fenix får du en andra chans! Genom introduktionsprogrammen hjälper vi dig att hitta lösningar som passar dina intressen och din studiesituation.


Introduktionsprogrammen har fem inriktningar


Preparandutbildning
För dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till gymnasieskolan. Du läser som mest ett år på heltid.

Programinriktat individuellt val
Du saknar något betyg för att komma in på det yrkesprogram du önskar och är nära att bli behörig. Här följer du det yrkesprogram som du har valt och läser det ämne du saknar på IM för att så snart som möjligt antas till programmet.

Yrkesintroduktion
Du får undervisning i skolan och får även praktik på en eller flera arbetsplatser. Här kan du följa det yrkesprogram som du har valt och läsa de grundskoleämnen du saknar på IM. Målet är att du antingen skall bli behörig till ett gymnasieprogram eller komma ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ
Utformas efter dina förutsättningar och behov. Ämnen från grundskolan kan ingå liksom gymnasiekurser och praktik. Målet är att du sen ska gå vidare mot annan utbildning eller komma ut i arbetslivet.

Språkintroduktion
För dig som har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige. Tiden på Språkintroduktion ska ge dig möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. De ämnen vi främst arbetar med är svenska som andraspråk, matematik, idrott och engelska. Vi hjälper dig även med andra ämnen du saknar från grundskolan för att ge dig behörighet till gymnasieskolan.


Kontakt

Gunnar Hermansson 0393-67 87 85

gunnar.hermansson@vaggeryd.se

Christina Ståhl 0393-67 87 68

christina.stahl@vaggeryd.se

Erica Gunnarsson Kibowa 0393-67 87 47

erica.gunnarsson@vaggeryd.seFem inriktningar

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.