Fenix kunskapscentrum

Resultat

Våra resultat

 Vi följer upp våra mål genom att hela tiden kolla upp en mängd olika saker. Att ständigt ha koll på läget och veta hur skolan utvecklas är grunden för en skola med hög kvalitet. En annan sak är strävan att alltid vilja bli bättre. Det vi mäter i slutänden är det som våra mål utgår ifrån och som vi kan göra jämförelser med andra skolor.
Vi jobbar med och mäter utifrån följande frågor  

 

  •          Hur många fullföljer sin gymnasieutbildning?
  •          Hur många är behöriga till högskolan?
  •          Hur har betygen utvecklats?
  •          Hur upplever eleverna vårt arbetssätt? 
  •          Hur nöjda är eleverna med skolan?
Fullföljd utbildning       
Så här stor del av eleverna slutför gymnasiet inom 4 år!       
 20072008200920102011  
Fenix KKC87,683,182,085,187,7  
Riket82,182,382,883,684,2  
        
Högskolebehörighet       
Så här stor del av de med slutbetyg är behöriga till högskolan!       
 20072008200920102011  
Fenix KKC96,197,591,282,595,8  
Riket89,689,590,587,087,4  
        
Genomsnittsbetyg       
Detta är elevernas genomsnitt på slutbetyget!       
 20072008200920102011  
Fenix KKC14,114,814,413,514,9  
Riket14,013,914,014,014,0  

Skolans arbetssätt


För förstagången har vi i år gjort en jämförelse med 30 andra skolor med liknande arbetssätt som Fenix. Totalt ställdes 26 frågor med sex svarsalternativ. Fenix fick bäst resultat i undersökningen med 4,79. Genomsnitt av alla skolor var 4,36.

Enkäten i sin helhet finner du här (Elevundersökning.pdf)

 
Elevnöjdhet:
Eleverna gör i elevenkäten en helhetsbedömning av skolan via två frågor. Kolumnen anger antal elever som svarat för respektive alternativ samt ett medelvärde av dessa

Fråga 1 2 3 4 5 6SNITT
01. Jag är nöjd med mitt val av skola76152765804,89
02. Jag är nöjd med mitt val av gymnasieprogram58112156985,06

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.