Fenix Kunskapscentrum

Mål

Våra mål

På vår skola är alltid du som elev i centrum. Därför utgår våra mål från vad vi vet att du som elev förväntar dig av en gymnasieutbildning. Vi utgår från att du som elev ...

  • ... ska gå färdigt utbildningen på tre år
  • ... ska utveckla dina kunskaper
  • ... ska ha möjligheter till ytterligare studier efter gymnasiet
  • ... efter utbildningen ska kunna försörja dig själv

Utifrån de här utgångspunkterna har vi formulerat fem mål på skolan som vi jobbar med utifrån fem löften.

 MÅLLÖFTE
1.Eleven visar på en positiv resultatutveckling utifrån sina individuella förutsättningarVi ska hjälpa dig att prestera ditt allra bästa
2.Eleven har fullföljt sin utbildning och är förberedd för sitt nästa steg efter utbildningen Vi ska se till att du är förberedd för ditt nästa steg efter utbildningen
3.Eleven har stärkt sitt självförtroende och tilltro till den egna förmågan Vi ska göra sådant vi aldrig trodde att vi skulle klara av
4.Eleven har utvecklat sin förmåga att samarbeta och interagera med andra människor Vi ska ha roligt och lära tillsammans
5.Eleven vistas i en lugn och trygg studiemiljö.Vi ska se till att du känner dig trygg i skolan

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.