Välkommen till Fenix Vuxenutbildning

 

Väljer du att studera hos oss ska utbildningen förmedla kunskaper så att du kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen ska också ge dig möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis högskola. Beroende på vilket mål och vilka förutsättningar du har varierar studierna både i tid och till innehåll.

Utbildningarna styrs av grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta innebär att utbildningarnas utgångspunkt är alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.

I skollagen anges att utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet du studerar. Skolverket anger mål och normer för utbildningar eller kurser.

Du kan klicka i menyn ovan för att hitta information om hur du bland annat kontaktar oss och lämnar in din ansökan.

 

Några av våra tidigare elever:


 

Bild på Mirela med ett träd i bakgrunden

Mirela Dujmovic, har pluggat på Fenix och läser nu till förskollärare på HLK, Jönköping

Susanne sitter vid ett skrivbord med några böcker och studerar

Susanne Nilssson, läser design på Linnéuniversitetet, Växjö

Skolstart ht 2017

 

 

 

22 augusti VO-vux termin 2&3 startar.

24 augusti Kom - igång träff Vuxenutbildning (ej VO)

28 augusti VUX-start enligt schema (inklusive VO)

Schema Fenix

Distanskurser 2017

Ansökan görs till studievägledare
Eva Spångberg. Kontakt: eva.spangberg@vaggeryd.se
0393-67 87 10

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.