Möt lärare

Möt några lärare

Vi möter fyra personer med olika bakgrund och intressen, men med några saker gemensamt. De sökte alla fyra jobb vid Fenix för att de såg att Fenix inte var som andra gymnasieskolor. Det som förenar dem är att de är engagerade lärare som brinner för att ge unga människor en stark grund för att kunna möta sin framtid.

Sara, Jesper, Birgitta och Kjell tar en rast i de färgglada stolarna på innegården i den nya byggnaden. Trots lite gråa moln tar de chansen att sitta utomhus. Klockan har hunnit bli rätt mycket och de flesta eleverna har åkt hem. Diskussionen handlar om vad som lockade dem till verksamheten. De kom snabbt fram till ett antal saker. De pratade även om vad som är roligt med att vara lärare och vad de helst vill förmedla till sina elever.

Därför sökte lärarna jobb på Fenix
Varmt mottagande
Ett öppet förhållningsätt
Olika utbildningar under samma tak
Ljusa arbetsytor med modern utrustning
Stark koppling till näringslivet

Fenix var föregångare
Fenix Kunskapscentrum invigdes 1996 med målet att vara en interaktiv utbildningsmiljö där lärarna jobbar i team. Fenix, som var en tidig föregångare vad gäller det nära samarbetet med näringslivet och de entreprenöriella arbetsformerna, har under åren lyfts i fram i flera olika sammanhang som en modellskola. Hela skolan fungerar som en arbetsplats där elever och lärare jobbar tillsammans.

Varmt mottagande
När Sara Rydberg sökte jobb på Fenix hade hon hörts talas om gymnasieskolan under sin utbildning i pedagogik i Göteborg. Sara minns första gången hon besökte Fenix. "Det var en vacker dag i maj och vi satt på verandan på baksidan. När vi sedan gick runt i skolans lokaler var folk nyfikna på vad jag som nyutbildad lärare kunde tillföra skolan. Det var ett varmt mottagande som kändes helt rätt."

Ett öppet förhållningsätt
Jesper minns att lärarna under hans gymnasietid hade mycket begränsad kontakt med eleverna. "Lärarna dök upp till lektionen och försvann sedan." Vid Fenix har lärare och elever tät kontakt med varandra. Här känner lärarna till vilka mål eleverna har satt upp för sig själva. Det finns också möjlighet att ge extra hjälp till eleverna när det behövs.

Olika utbildningar under samma tak
Idén om ett kunskapscentrum där det finns olika utbildningsverksamheter under samma tak var det som lockade Jesper. Vid Fenix Kultur- och Kunskapscentrum drivs ett flertal olika utbildningsverksamheter; gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola, gymnasiesärskola och kulturskola. I mitten av huvudbyggnaden ligger dessutom kommunens bibliotek. Det innebär att både ungdomar och vuxna rör sig i lokalerna. Blandningen av olika människor från olika kulturer tillför dynamik. Det är en del saker som har förändrats under åren, men känslan är densamma. Jesper berättar. "Det är prestigelöst och alla hjälps åt med att se till att elever får en utbildning och vägledning av hög kvalitet."

Ljusa arbetsytor med modern utrustning
Huvudbyggnaden imponerade på Birgitta. "Här finns inga korridorer, utan istället stora ljusa arbetsytor och fönster in i klassrummen. Det speglar vårt öppna arbetsklimat här på skolan." År 2010 invigdes en helt ny byggnad Fenix 2. Det är en modern byggnad som inrymmer, bl.a. metall- och träverkstäder, och en multihall där både idrotts- och kulturarrangemang äger rum.

Stark koppling till näringslivet
Redan vid sin första kontakt förstod Kjell att här finns en skola som tänker lite annorlunda och är mån om att utbildningens innehåll anpassas till näringslivets behov. Det stod nämligen i annonsen att de sökte utbildade lärare med olika yrkeserfarenheter. Fenix har en stark förankring hos det lokala näringslivet. Företagsrepresentanter är involverade i olika programråd och samarbetar med skolan i många olika sammanhang.

Engagerade lärare
Det är lättare att inspireras som elev om läraren själv är intresserade av ämnet. Det har också stor betydelse att läraren trivs med sin roll och är engagerad. Just detta är det som förenar Birgitta, Kjell, Sara och Jesper.

Sara Rydberg, språklärare
Sara undervisar i både svenska och engelska och har träffat många elever från olika program under åren. Hon växte upp i Österbymo. Närmsta gymnasieskolan var Holavedsgymnasiet som ligger i Tranås. Där gick hon humanistlinjen och läste mest språk. När hon sedan fortsatte på högskolan i Göteborg var det språk och pedagogik hon fokuserade på. Att kunna kommunicera i både tal och skrift är viktigt i dagens samhälle. Man måste kunna argumentera och stå upp för den man är. Men samtidigt ska man kunna lyssna och samarbeta. Sara förklarar vad hon helst vill ge sina elever. "Jag vill stärka elevernas självförtroende och rusta dem med verktyg för att våga möta sin framtid."

Jesper Skantz, idrottslärare
Jesper är idrottslärare. Han är dessutom Vaggerydsbo från början. Friidrott är nog det som Jesper brann allra mest för under sin gymnasietid. Kanske inte så underligt eftersom han läste på idrottsgymnasiet i Halmstad och därmed hade förutsättningar att verkligen utveckla sitt intresse. Det fanns även en liten förhoppning om en karriär inom friidrott. Jesper deltog i junior VM och tävlade på mellandistanser i löpning. Men han upptäckte efter ett tag att det var svårt att hävda sig internationellt. Han bestämde sig för att prova en annan bana i livet och  började på Gymnastik och Idrotts Högskolan i Stockholm. Efter utbildningen jobbade han några år i Stockholm som idrottslärare innan han sökte tjänsten vid Fenix. "Skolan i Sverige, generellt sätt, har varit bra på att peka på brister. På Fenix utvecklar vi styrkor." konstaterar Jesper.

Birgitta Eriksson, matematik- och fysiklärare
Matematik är kanske det ämnet som är lättast att ha en åsikt om. Antingen tycker man att det är kul, eller det värsta som finns. Hur som helst har läraren stor betydelse för hur man själv ser på ämnet. Matematik- och fysikläraren, Birgitta, förstår precis och kommer själv ihåg sin gymnasielärare. Hans engagemang och förmåga att lära ut inspirerade Birgitta att satsa på en egen högskoleutbildning inom matematik och fysik. Birgitta, som växte upp i Vaggeryd, läste vid universitetet i Umeå. Efter sin lärarutbildning har hon jobbat på ett flertal olika gymnasieskolor.  Birgitta anser att matematik framförallt är ett verktyg, som behövs i alla åldrar, fast med lite olika utgångspunkter. En del behöver matematik för att klara vardagslivet. Andra behöver det för att de vill gå vidare till högskolan. Birgitta vill ge sina elever en så pass bra grund att de kan komma dit de vill. Hon menar att, "Det inte finns något facit på hur man får någon att lära sig något, utan det gäller att möta varje individ."

Kjell Frick, lärare inom naturkunskap och mediaprofilen
Kjell undervisar i både naturkunskap och inom mediaprofilen. Redan som barn var Kjell intresserad av natur. Han samlade på insekter och lånade böcker om tropiska länder från biblioteket. Efter studenten gick en av hans drömmar i uppfyllelse. Han åkte till Amazonas. I sex månader, bodde han i byn Bel Terra nära floden Tapajos. Där fick han utlopp för två av sina stora intressen, natur och bildbehandling. När han återvände till Sverige utbildade han sig till forskare vid Lunds universitet. Han jobbade som egen företagare under många år innan han satsade på läraryrket och sökte jobb på Fenix. Det bästa med att jobba på Fenix, enligt Kjell, är att se när eleverna via aha-upplevelser förstår och hur deras motivation bara ökar efter detta.

SaraR
Sara Rydberg: "Att eleverna får ett starkt självförtroende är viktigt."
JesperS
Jesper Skantz: "På Fenix utvecklar vi styrkor".
Birgitta
Birgitta Eriksson: "Det finns inget facit på hur man lär sig något. Alla är unika".
KjellF
Kjell Frick: "Vid Fenix jobbar vi stenhårt för att eleverna ska få en utbildning och vägledning av högsta kvalitet."


Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.