Studiemedel och verktyg

Studiemedel och verktyg

Studiebidrag
Studerar du vid gymnasiet har du alltid behörighet till studiebidrag på 1050 svenska kronor så länge du sköter dina studier. Dessa är till för att täcka eventuella kostnader och andra behov under din utbildning. Läs mer om dina rättigheter på CSN:s hemsida www.csn.se
  
Egen dator
Som elev på Fenix får du en egen dator att använda under din utbildning. Syftet är att så smidigt som möjligt, kunna samla viktig information och bearbeta kursmaterial under lektionstid, men också arbeta hemifrån när det så är nödvändigt. Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet på våra studieverktyg och hänga med dagens snabba, teknologiska utveckling. Dessutom vill vi göra allt för att underlätta dina studier genom att bidra med en modern och mycket effektiv utrustning.

 
First Class
First Class är det nätverk vi använder oss av på Fenix för att kommunicera med varandra samt dela viktig information och nyheter. Här har du inte bara möjlighet att kontakta dina lärare och skolans alla arbetande, utan också kommunicera med klasskamrater och skicka in dina skoluppgifter och arbeten. I olika konferenser kan du bland annat samla information och material som gäller för en särskild kurs, samt överblicka i skolans gemensamma kalender.

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.