Schema


Vi har lagt upp ett schema på Fenix som både enligt forskning och beprövad erfarenhet, visar på att vara det mest effektiva sättet att ta tillvara på tid och energi i undervisningen. På så sätt tror vi att du både snabbare och lättare kommer att nå dina mål. Vi arbetar aktivt med att ge feedback och tips på hur du kan avancera din utveckling och med hjälp av din personliga studieplan, får du enkelt grepp om hur du ligger till i dina kurser.
 
Två lektioner om dagen
Under en skoldag på Fenix har du alltid två obligatoriska pass på schemat. Dessa två lektioner är schemalagda utefter ditt val av program, inriktning, profilering och valbara kurser. Närvaron är särskild viktig då syftet är att utnyttja lärarresurser och undervisningstillfällen på bästa möjliga sätt. Under resterande tid av dagen finns utrymme för tillval, studierum eller eget arbete - du själv avgör!  
 
Studiepassen
Under minst ett tillfälle i veckan, har du möjlighet att ta dig an en extra utmaning i din utbildning eller arbeta mer med ämnen du vill känna dig säkrare på. Självklart finns alltid de lärare du behöver tillgängliga och redo att kunna hjälpa dig i ditt arbete. Under dessa pass har du också möjlighet att ta del av föreningsliv, kulturaktiviteter såsom körsång, teater och dans eller varför inte ett träningspass på vårt välutrustade elevgym?

Plugga på Fenix

Så här jobbar vi!

Så här jobbar vi

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum
Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon 0393-67 87 00

fenix@vaggeryd.se

Dela |
Fenix - ett gymnasium för framtiden med en av världens bäst utformade lärmiljöer. Vaggeryd - årets UF kommun 2010. Internationalisering - vänskolor i åtta länder.